O Przedszkolu

Przedszkole Publiczne nr 4 w Myszkowie istnieje od 1964 r.
Powstało dzięki pracy i staraniom pani Marii Hagno.
Budowę Przedszkola Nr 4 w Myszkowie rozpoczęto w kwietniu 1963r.
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w nowym Przedszkolu nr 4 odbyło się 1.IX.1964r.
Na uroczyste otwarcie przybyli licznie zaproszeni goście z Okręgowego Zarządu
z Katowic.Uroczystość otwarcia Przedszkola rozpoczęła przemową Sekretarza K.P.P.Z.P.R Zenona Czapli, oraz zostały przekazane klucze Kierowniczce Pani Krystynie Horskiej.
Kierowniczka po przecięciu wstęgi zaprosiła gości do wnętrza budynku, celem jego zwiedzania.
Przedszkolowo.pl logo